قوانين صدور و استرداد بليط ترکيش ايرلاينز
قوانين صدور و استرداد پروازهاي چارتري ترکيش ايرلاينز در مسير استانبول
  •  پروازها چارتر بوده و غير قابل کنسلي مي‌باشند. 
  • حضور مسافر ۳ ساعت قبل از پرواز الزامي مي‌باشد.
  • کنترل اعتبار پاسپورت به عهده خود مسافر مي‌باشد.
  • بار مجاز در پرواز ترکيش ۴۰ کيلو در مسير تبريز به استانبول و بالعکس مي‌باشد و بار دستي داخل کابين 7 کيلو که طبق بخشنامه ترکيش ايرلاينز مي‌بايستي همراه بار مسافر تحويل داده شود.
  • مسئوليت وارد کردن اطلاعات پاسپورت بر عهده خود مسافر و کانتر مربوطه مي‌باشد و سايت فروش هيچگونه مسئوليتي در قبال اطلاعات اشتباه را ندارد.
سایر اعلانات