ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 33333177 (041) تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز، وليعصر، فلکه بزرگ، جنب بانک صادرات مراجعه نمایید.