متاسفانه در اجرای دستورات خطایی رخ داده است.
  1. ممکن است این یک مشکل موقت باشد، بنابراین با زدن دکمه F5 و انتخاب گزینه Retry سعی در تکرار عملیات نمایید.
  2. اگر مشکل حل نشد لطفا از سیستم خارج شوید و مراحل را از ابتدا مجددا تکرار نمایید.
  3. در صورتی که باز هم مشکل حل نشد لطفا با پشتیبانی نرم افزار سپهر، تلفن پشتيباني فني سپهر 91073211 (021) – 44233551 (021) خط ويژه

     

    تماس حاصل نمایید و مشکل را در میان بگذارید.


توضیحات فنی:
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_tblAgency_UsersLog_tblAgency_Users". The conflict occurred in database "Agmt", table "dbo.tblAgency_Users", column 'AgencyUser_ID'. The statement has been terminated.